.
.

Quảng Nam: Chùa Linh Bửu cầu siêu anh hùng liệt sĩ


Quang lâm chứng minh và tác lễ có HT.Thích Thiện Duyên, viện chủ chùa Đạo Nguyên cùng chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo phật tử tham dự.

Chùa Linh Bửu được thành lập vào năm 1959, tại thôn Thạch Tân – xã Tam Thăng  – TP. Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam. Năm 2012 được sự đề cử của Giáo hội tỉnh nhà, ĐĐ.Thích Viên Hải phát nguyện về đây để hướng dẫn phật tử tu học cũng như đang trùng tu lại ngôi chùa.

Trong thời chiến, chùa Linh Bửu có rất nhiều đoàn sinh phật tử đã ra đi lên đường làm nghĩa vụ và huy sinh cho tổ quốc, hiện tại nhà linh của chùa đang thờ hơn 160 linh vị anh hùng liệt sĩ và 16 linh vị Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
 


 

 

Diệu Hòa – Ban TTTT Quảng Nam