.
.

Phật giáo Ninh Hòa tưởng niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn


Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Ngộ Tánh, Phó trưởng BTS PG tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa, HT.Thích Ngộ Tịnh, Phó BTS PG thị xã Ninh Hòa, HT.Thích Ngộ Trí, viện chủ chùa Trường Thọ; chư tôn đức Tăng Ni trú xứ các tự viện, tịnh thất và Phật tử trong toàn thị xã Ninh Hòa.

Đây cũng là dịp để Phật tử tri ân công đức  của Ngàivì một lòng từ bi vô bờ bến mà xuất gia tìm Ðạo. Lòng từ bi lớn lao ấy là:"Cầu thành Phật quả để trên đền đáp bốn ơn sâu, dưới cứu vớt ba đường khổ." 

Ðức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu sáng rực rỡ trước mắt chúng ta. Suốt một đời, trong 80 năm trời, không một lúc nào Ngài xao lảng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ.

Sau khóa lễ tụng sám Phật Niết Bàn, HT.Thích Ngộ Tánh đã chứng minh lễ động thổ xây dựng trai đường, phòng hội giảng và nhà tăng tại chùa Đức Hòa.

 


 


Quảng Ấn