.
.

PG Sa Đéc: Họp Mặt Chức Sắc Tôn Giáo


Chủ tọa phiên họp các các vị Ban Tôn Giáo Tỉnh, UB.MTTQVN Tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Thành Ủy Sa Đéc, UBND, HĐND, UB.MTTQVN Thành Phố Sa Đéc, và các ban ngành tại Thành phố.
Về Phật giáo: HT. Thích Thiện Huệ, TT. Thích Chơn Minh đại diện Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Tháp; Đại Đức Thích Chơn Trí Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Thành Phố; 47 Chư tôn đức trụ trì tự viện trọng thành phố.
Buổi họp mặt Ông Võ Thanh Tùng Phó Bí Thư – Chủ Tịch UBND Thành Phố báo cảo tổng quát về các mặt kinh tế, chính trị, phát triển của Thành phố. Nhân dịp này Ban Trị Sự GHPGVN Thành Phố Sa Đéc và đại diện Chư tôn đức trụ trì cũng phát biểu ý kiến chúc mừng Xuân bính thân 2016 đến các vị lãnh đạo Thành Ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN các đoàn thể ở Thành Phố Sa Đéc năm mới an khang thịnh vượng.
Ông Nguyễn Văn Đức Phó Bí Thư Thường Trực Thành Ủy Sa Đéc tán thán về sự thành công phật sự của Phật giáo năm 2015, và sẽ cùng phật giáo đồng hành trên các mặt tôn giáo trong năm 2016. Phật giáo Sa Đéc cùng Chánh quyền Sa Đéc hướng đến ngày Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp trong năm 2016….
Bà Phạm Thị Bé Sáu Chủ Tích UB.MTTQVN Thành Phố thay mặt Đoàn thể Chánh quyền Sa Đéc có lời chúc mừng đến các vị chức sắc tôn giáo đón xuân Bính thân nhiều an lạc trong đạo pháp và phát triển hơn về các mặt Phật sự năm 2016….
Phật giáo Sa Đéc cũng tặng quà chúc mừng năm mới đến các cấp lãnh đạo, và cũng được nhận quà từ cơ quan nhà Nước.

 


 

Huệ Nghiêm