.
.

PG Đồng Tháp: Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Thích Vĩnh Tràng


Chứng minh HT. Thích Thiện An Tv. HĐCM, HT. Thích Thiện Phương Chứng minh Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Tháp, TT. Thích Chơn Minh Uv.HĐTS – Phó TT Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp, Chư tôn thiền đức Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Tháp – Thành Phố Sa Đéc, Tăng ni trụ trì.
Trong buổi lễ Tăng ni chứng minh và Phật tử tham dự được TT. Thích Thiện Năng Phó Ban Trị Sự – Trưởng Ban GDTN Phật Giáo Đồng Tháp tuyên đọc tiển sử Cố Hòa Thượng Thích Vĩnh Đạt, về công hạnh tu tập từ xuất gia đến hoằng pháp, trụ trì đời thứ 4 Tổ đình Phước Hưng. Cố Hoà Thượng có những vị đệ tử thành đạt và phục vụ giáo hội trong thời đại này, điển hình Hòa Thượng Thích Thiện Huệ đang phục vụ giáo hội giữ chức vụ Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – Trụ trì Chùa Phước Hưng (Sa Đéc).
Chư tôn Hòa Thượng, Chư tôn đức Tăng ni đã niệm hương tưởng niệm lần thứ 53 Cố Hòa Thượng Thích Vĩnh Tràng viện tịch, và dùng cơm thanh tịnh với bổn tự Phước Hưng.
  Huệ Nghiêm