.
.

PG Đồng Tháp: Giao Nhà Tình Thương


Buổi bàn giao nhà có hiện diện Đại Đức Thích Chơn Trí Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Thành Phố Sa Đéc, Thầy Thích Nguyên Quang Chùa Phước Hưng (Sa Đéc); về Chánh quyền; Đồng Chí Võ Chí Hữu Phó bí thư Tỉnh đoàn; Ông Võ Văn Thòn Phó chủ tịch UBND Xã Tân Thành B, Ông Võ Minh Trí Bĩ Thư Xã Đoàn Tân Thành B, Huyện Tân Hồng.

Căn nhà được xây dựng bằng gạch bê tông, lộp thiết, được thi công 03 tháng, tổng kinh phí 60 triệu đồng do Ban Trị Sự Phật Giáo Thành Phố Sa Đéc ủng hộ. Nhân dịp đón xuân Bính Thân căn nhà được đưa vào sử dụng.
 


 
Huệ Nghiêm