.
.

Một ngày tu tập Bát Quan Trai giới tại chùa Đức Hòa


Đây là hoạt động hoằng pháp thường xuyên của chùa Đức Hòa được tổ chức cho Phật tử gần xa về đây tu tập đã nhiều năm qua. Khóa tu nhằm trợ duyên cho Phật tử tại gia gieo nhân lành với duyên quả xuất thế hầu tiến xa hơn nữa trên lộ trình giải thoát.

Sáng ngày 11-12-2015 (1-11 Ất Mùi) Phật tử các nơi vân tập về chùa Đức Hòa tu tập Bát quan trai giới. Trước khi vào thời khóa chính thức là lễ phóng sanh  nhằm tiêu trừ được những túc nghiệp trong quá khứ và trong quá trình phóng sanh lại càng nuôi dưỡng được tấm lòng từ bi, thể hội được chân lý: Vạn vật chúng sinh bình đẳng nhất như, đều có đầy đủ tánh Phật, đều có thể thành Phật.

Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa đã truyền trao giới pháp cho các Phật tử. Hòa thượng giới sư nhắc nhở đại chúng: “Thọ Bát Quan Trai là tu tập trong 24 giờ, cũng như tu sĩ đã xuất gia, mà xuất gia thì có nghĩa là cắt ái ly gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia ( cắt đứt sự thương mến gia đình, ra khỏi các sự phiền não, ra khỏi cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ), cho nên trong khi Thọ Bát Quan Trai, các Phật tử  phải thực hiện nội quy và thời khóa tu tập, không bàn  chuyện thế gian, không bận bịu lo nghĩ việc gia đình. Muốn được thành tựu tốt đẹp, mọi người nhắc nhở nhau thúc liễm thân tâm từng giờ, từng phút chứ không phải chỉ theo chương trình còn những giờ phút trống lại đem chuyện thế gian ra trao đổi. Nếu giữ gìn đúng giới luật, dù thời gian chỉ có một ngày đêm nhưng đạo quả tu hành đạt được rất lớn. Theo Kinh Xuất giới công đức, Đức Phật có dạy: “Người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày một đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Hạt như ý bảo châu tuy nhỏ nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác”.

Khóa lễ lạy sám hối và tụng sám do Phật tử Nguyên Diệu, đạo tràng chùa Đức Hòa hướng dẫn. Đại đức Thích Nhuận Dũng, Tăng chúng chùa Đức Hòa hướng dẫn Phật tử cúng ngọ và thực hành thọ trai trong chánh niệm.

Buổi chiều, sau 30 phút tỉnh tọa, đại chúng được nghe pháp thoại “Tu sao cho được phước” do đại đức Thích Nhuận Trực, trụ trì chùa Phước Lễ (xã Ninh Thân) thuyết giảng.

Trên cơ sở 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, sự tôn kính lễ bái đi đôi với việc thực hành 12 đại nguyện sẽ giúp chúng ta xây dựng cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như Ngài. Điều đó, hành giả phải hoàn thiện trên hai mặt nghiêm tịnh tự thân và trang nghiêm cõi nước. Về tự thân, chúng ta phải giữ gìn Tam tụ tịnh giới, thực tập thiền định, phát huy trí tuệ vô lậu để chuyển hóa những ý niệm tham muốn, hờn giận, si mê, ích kỷ, ghen ghét, chấp ngã, chấp pháp…trở về tự tánh sáng suốt, bình đẳng, thanh tịnh. Song song với việc hoàn thiện tự thân, hành giả còn phải tu tập hạnh Bồ-tát, lấy chúng sanh làm đối tượng, kết duyên quyến thuộc với chúng sanh, nhất là phải có chánh kiến trong quá trình tu tập của mình.

 

Một ngày tu tập Bát quan trai của chùa Đức Hòa đã kết thúc vào lúc 16h, mọi người ra về trong niềm an lạc vô biên, tấm lòng rộng mở, và hơn hết ai ai cũng tự nhắc nhở mình phải tinh tấn hơn nữa trên con đường học đạo.

Xin chia sẻ chùm ảnh:

 

Tin, ảnh: Quảng Ấn