.
.

Long An: NT.Thích nữ Như Ngộ viên tịch


HT.Thích Minh Thiện, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An thay mặt Thường trực BTS, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin NT.Thích nữ Như Ngộ đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 1-10-2016.

0914b 40x60.jpg
Tôn dung NT.Thích nữ Như Ngộ

NT.Thích nữ Như Ngộ, chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An, cố vấn Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, viện chủ chùa Phổ Đức, tỉnh Tiền Giang, viện chủ chùa Thiên Phước, phường Tân Khánh, TP.Tân An, Long An.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45 phút, ngày 1-10-2016 (nhằm ngày 1-9-Bính Thân) tại chùa Thiên Phước, số 02, đường Nguyễn Văn Cương, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, TP.Tân An (Long An).

Trụ thế: 98 năm. Hạ lạp: 78 năm. 

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 2-10-2016 (nhằm ngày 2-9-Bính Thân).

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Thiên Phước, phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 13 giờ, ngày 2-10-2016 (nhằm ngày 2-9-Bính Thân).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ, ngày 6-10- 2016 (nhằm ngày 6-9- Bính Thân), sau đó cung nghinh kim quan nhập bảo tháp tại vườn tháp chùa Thiên Phước.

H.D