.
.

Kon Tum: Pháp hội Dược Sư thất châu tại chùa Huệ Chiếu


kontum3.jpg
Chư tôn thiền đức dâng hương, khai đàn

Tại buổi lễ khai đàn, chư tôn Hòa thượng từ Bình Định, Gia Lai cùng chư tôn đức giáo phẩm HĐTS, BTS PG tỉnh Kon Tum, Tăng Ni và tín đồ Phật tử các nơi cùng về tham dự, dâng hương, sái tịnh và cầu nguyện.

Theo đó, HT.Thích Viên Đạt, viện chủ chùa Giác Nguyên (Bình Định) đã tiến hành nghi lễ niêm hương bạch Phật, sái tịnh bảy tôn tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật – được tôn trí tại lễ đài chính của Pháp hội

Tếng chuông tiếng mõ xướng tụng ngân vang kinh Dược Sư đầu năm mới, nguyện cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, ấm no và hạnh phúc.

kontum5.jpg
Sái tịnh đàn tràng

kontum2.jpg
Pháp hội tổ chức trong 7 ngày. Mỗi ngày sẽ có đông đảo Phật tử trì tụng kinh Dược Sư

Vạn Tùng Trần Hữu Thọ