.
.

Khánh Hòa: Tổ đình Nghĩa Phương Tạ đàn Pháp hội Dược Sư thất châu


Chứng minh có Đại lão HT.Thích Trí Tâm- thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư. GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương; TT.Thích Thiện Tân- Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa trụ trì chùa Bửu Phước; chư Tôn Đức Ban kinh sư trú xứ tại Tổ đình  Nghĩa Phương và hơn 500 phật tử tham dự (ảnh)
Lễ Tạ đàn Pháp hội Dược Sư thất châu tại tổ đình Nghĩa Phương thực hiện theo nghi lễ truyền thống; Đại lão HT.Thích Trí Tâm – thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi Lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trục BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chứng minh niêm hương bạch Phật; ĐĐ. Thích Thiện Phước- Phó Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa – Chủ sám tạ đàn; ĐĐ.Thích Thiện Pháp- Chú sám tụng kinh Dược Sư; ĐĐ.Thích Thiện Huệ- Uv.Ban trị sự, Uv.Ban Nghi Lễ  GHPGVN tỉnh Khánh Hòa- Gia trì sái tịnh, làm lễ  phóng sinh cho hàng ngàn con chim trở về với thiên nhiên, Đăng đàn Tiểu thí bạc độ âm linh, âm hồn, cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. tai nạn giao thông, sút sảo tảo thương, cầu nguyện cửu huyền thất tổ, bách tính tiên linh siêu sinh Tịnh độ, cầu âm siêu dương thái.

 
Trí Bửu