.
.

Khánh Hòa: Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Trí Hải- Phó Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Phước Huệ


Chứng minh và tham dự có Đại lão HT.Thích Trí Tâm- Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương; HT.Thích Quảng Thiện, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội; HT.Thích Nguyên Quang, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, chư Tôn đức Tăng Ni BTS, chư Tôn đức Tăng Ni Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Trí Hải, thực hiện theo nghi lễ truyền thống. Đại  lão HT.Thích Trí Tâm chứng minh, niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Thiện Trí chủ sám Khai kinh, cúng ngọ, Thượng tọa Thích Như Lưu chủ sám Tiến Giác linh Tôn sư, Đại đức Thích Thiện Huệ, Chủ sám Tiểu thí cô hồn, Đại đức Thích Thiện Phước công văn, Ban kinh sư chư tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương. (ảnh)

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Trí Hải hoàn mãn sau Lễ đăng đàn Tiểu thí âm linh, âm hồn cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tai nạn giao thông, cầu siêu chư vị tiên linh ký cốt, ký tự, cửu huyền thất tổ, cầu âm siêu dương thái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trí Bửu – Tháng 12/2015