.
.

Hưng Yên: Ni Trưởng Thích Đàm Khánh tân viên tịch


Do bệnh duyên, Trưởng lão Ni – Ni trưởng: Thích Đàm Khánh ( Thế Danh: Nguyễn Thị Lư), Đạo hiệu: Cát Tường đã an nhiên thu thần thị tịch vào ngày 22 tháng 9 năm 2016 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Thân) tại tổ đình Long Hoa, chùa Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH HƯNG YÊN
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN MỸ HÀO
TỔ ĐÌNH LONG HOA
——————–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
    Hưng Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2016

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

– Ban trị sự GHPGVN huyện Mỹ Hào

– Tổ Đình Long Hoa

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

files

TRƯỞNG LÃO NI – NI TRƯỞNG: THÍCH ĐÀM KHÁNH ( Thế danh: Nguyễn Thị Lư)

ĐẠO HIỆU: CÁT TƯỜNG

Sinh năm: 1913 ( Quý Sửu)

– Nguyên ủy viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên;

– Nguyên ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên;

– Chứng minh phân ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Hưng Yên;

– Viện chủ tổ đình Long Hoa, chùa Long Đằng xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Do bệnh duyên, Ni trưởng đã an nhiên thu thần thị tịch vào ngày 22 tháng 9 năm 2016 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Bính Thân) tại tổ đình Long Hoa, chùa Long Đằng xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

* Trụ thế : 104 năm.

* Hạ lạp : 84 năm.

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 8 giờ 00, ngày 24/9/2016 (24/8/Bính Thân) tại chùa Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 09 giờ00 ngày 24/9/2016 (24/8/Bính Thân) tại chùa Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

– Lễ truy niệm, tống chung được cử hành vào lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2016 (ngày 26/8/Bính Thân), sau đó cung tống kim quan sẽ được nhập Bảo tháp tại khuôn viên ruộng chùa Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

 

 Nay Cáo Phó

TM. BAN LỄ TANG

TRƯỞNG BAN LỄ TANG

 

 

TT. Thích Thanh Hiện