.
.

Hội nghị kỳ 5: Có hơn 100 vị Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm


Sáng ngày 03 Tháng 01 năm 2017, tại Hội nghị kỳ 5 Khóa VII Hội Đồng Trị Sự GHPGVN đã thông qua danh sách tấn phong Giáo Phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng của Tăng Ni ở các tỉnh thành trên cả nước.

Căn cứ vào Điều 56 chương IX Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ V); Căn Điều  46,47 Nội quy Ban Tăng Sự Trung Ương GHPGVN; Căn cứ điều 22 chương III pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Căn cứ mục 9 Nghị quyết số 004/NQ.HĐTS ngày 14/01/2016, Hội nghị Kỳ  4 Khóa VII Hội Đồng Trị Sự GHPGVN; căn cứ vào tờ trình đề nghị tấn phong giáo phẩm của GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.

Ban Tăng Sự Trung Ương kính đệ trình danh sách Tăng Ni đề nghị tấn phong Giáo Phẩm tại Hội Nghi 5 khóa VII (2012 – 2017) Hội đồng trị Sự giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và đã thông qua danh sách tân phong giáo phẩm cho Tăng Ni của các tinh thành trên cả nước: Giáo Phẩm Hòa Thượng : 27 Vị; Giáo phẩm Thượng tọa : 79 vị; Giáo Phẩm Ni trưởng : 38 vị và Giáo phẩm Ni sư : 165 vị.

Toàn cảnh Hội nghị tại VP 2 trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức ( Ảnh: Đăng Huy)

Được biết, tại Thành phố Hồ Chí Minh, danh sách tấn phong Giáo phẩm được thông qua gồm: Giáo Phẩm Hòa Thượng : 9 Vị; Giáo phẩm Thượng tọa : 28 vị; Giáo Phẩm Ni trưởng : 11 vị và Giáo phẩm Ni sư : 64 vị.