.
.

Hội Nghị Giao Ban 5 Tỉnh Miền Tây


Chủ tọa đoàn TT. Thích Thiện Thống Phó Tổng Thư Ký – Chánh Văn Phòng 2 TW GHPGVN; Chư tôn đức Hội Đồng Trị Sự; Văn Phòng II; Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp. Về đại diện Chánh quyền; Ông Nguyễn  Thanh Xuân đại diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ, các vị lãnh đạo đại diện Ban Tôn Giáo 5 Tỉnh; về khách mời có Ông Lê Hoàng Tam Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Đồng Tháp, Ông Võ Minh Hùng Phó Chủ Tịch UB.MTTQ VN Tỉnh Đồng Tháp, Ông Võ Tuấn Lộc Anh Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Đồng Tháp, Ông Đặng Định Quốc Trưởng phòng Xã Hội Công An Tỉnh Đồng Tháp và các vị trong đoàn.
TT. Thích Huệ Thông đại diện Văn Phòng II thông qua đề dẫn Hội Nghị Giao Ban lần 3 với 05 tỉnh miền tây, nội dung do Văn Phòng 2 Trung Ương triển khai thông tư 005 của Hội Đồng Trị Sự và những vướng mắt tại địa phương, trao đổi công tác Đại Hội GHPGVN cấp Huyện theo thông tư 292, Đại hội cấp Tỉnh theo thông tư số 15.v.v…
Ý kiến trao đổi những khó khăn về địa phương:
– Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh An Giang trình bài ý kiến: công nhận cơ sở chưa tham gian giáo hội Phật giáo.
– Ban Trị Sự Tỉnh Kiên Giang: những khó khăn việc tổ chức Đại Hội cấp huyện với độ tuổi, hoạt động tôn giáo trái phép của Tăng Ni trong tỉnh.
– BTS.GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp; ý kiến về việc đại hội Phật giáo cấp huyện cần hiệp thương về vị Trưởng ban không kiêm nhiệm 02 nhiệm kỳ và độ tuổi; Ban Tăng sư TW cần hướng dẫn việc Tấn phong hàng giáo phẩm đúng hiến chương, đề xuất việc tổ chức đại giới đàn cho Tăng sĩ nào thuộc trung ương cấp và tỉnh cấp xem xét thống nhất về Giới đàn tại Tỉnh thành cả nước.
– Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Vĩnh Long: đề xuất bổ nhiệm trụ trì đối với tăng ni trẻ có thời gian, nhiều thủ tục công nhận cơ sở nhưng không được xác nhận do Chánh quyền địa phương trì trệ về giấy tờ.
Ý kiến giải trình do Ban Tôn Giáo cấp Tỉnh:
– Chưa thông nhất giữa Tăng Ni và tôn giáo Bạn (Phật Giáo Hòa Hảo) xáo trộn về việc thờ tự tại Cơ sở thờ tự, Tỉnh đã công nhận trong năm 2015 được 30 cơ sở, xây dựng trái phép nơi thờ tự (núi cấm có 41 cốc).  (An Giang)
– Trong Tỉnh xuất hiện Tăng hoạt động trái phép như khất thực, mua bán không đúng chánh pháp, hoạt động Phật Giáo Quốc tế thiếu sự cho phép của Hội Đồng Trị Sự và Ban Tôn Giáo Chính Phủ, thiếu sự trang nghiêm văn hóa của Tăng Ni.  (Kiên Giang)
– Ý kiến về Đại Lễ Phật Đản PL.2560 có thể thay đổi ngày tổ chức Đại lễ không?  vì cận ngày Bầu Cử Quốc Hội – Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp,cần quan tâm trao đổi hoài hòa về Đại Hội Phật Giáo Cấp Huyện trong nhiệm kỳ tới với nhận sự và độ tuổi nên giữ lại phục vụ cho Giáo Hội, Chánh quyền cũng đã xem xét những hồ sơ công nhận cơ sở, bổ nhiệm trụ  trong toàn tỉnhđể trình đến Tỉnh ủy xét duyệt. (Đồng Tháp)
– Tăng Ni trong tỉnh chưa hiểu về hành chánh giáo Hội và nội Quy tăng Sư, Phật Giáo tỉnh nhà phải hướng dẫn về Tăng Ni trụ trì ttrong thời gian tới, đã công nhận 13 cơ sở gia nhập Giáo hội trong năm 2015,  (Vĩnh Long)
– cần nên triển khai đúng theo hiến chương, Nội quy Ban tăng Sự,  (Trà Vinh)
– Phát biểu Ông Nguyễn Thanh Xuân: tích cực phát biểu ý kiến khó khăn, xây dựng trên việc họp pháp, quyền lợi đồng bào tín đồ. Ban trị Sự GHPGVN Tỉnh thành phải thực thi theo công văn 292 của Hội Đồng Trị Sự GHPGVN để tổ chức Đại Hội Phật Giáo Việt Nam Cấp Huyện, phải hướng dẫn đến toàn Ban trị sự để chuẩn bị tư tưởng về độ tuổi nhân sự. Thi hành văn bản Giáo hội ban hành và Pháp luật nhà Nước; muốn đề xuất công nhận cơ sở, bổ nhiệm trụ trì phải phối họp chặc chẻ giữa Chánh quyền và Ban trị Sự cấp Tỉnh phải xác định tư tưởng của cá nhân Tăng ni mới quyết định trụ trì và công nhân cơ sở; phái phối hợp gắn kết, xác thực, giải quyết đúng theo Nghị định 92 và Pháp luật của nhà Nước.
– TT. Thích Thiện Thồng đã đúc kết ý kiến của các Ban Trị Sự GHPGVN 05 Tỉnh; Hội nghị giao ban lần trước đã giảm về những việc khó khăn, và được giải quyết. Hội Nghị Giao Ban lần này  gồm có nhóm 10 ý kiến;
+ Tự viện, bổ nhiệm trụ trì trẻ cần có thời gian quyết định, công nhận danh xưng tự viện, tấn phong giáo phẩm,
+ Trụ trì không hợp tác: Ban trị Sự GHPGVN tỉnh không ký bất cứ giấy tờ nào do trụ trì đề xuất.
+ Xây dựng cơ sở mới: Am thất phát triển nhiều trong cả nước, chủ yếu Ban Trị Sự cấp Tỉnh chưa quán triệt kỷ luật kỷ cương của Giao hội, giáo dục tự viện trụ trì đối với đệ tử.
+ Tự viện coi như là hộ gia đình của Giáo Hội (Giáo hội chỉ có 03 cấp: Trung Ương, Tỉnh, Huyện).
+ Cải gia di tự  phải thực hiện đúng theo Nội Quy Ban Tăng Sư TW.
+ Phật Giáo Quốc Tế phải đăng ký với Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh, phải có văn bản giải quyết theo Ban Tăng Sư TW.
+ Đại Hội Cấp Huyện: Nhân sự là quan trọng nhất Đại hội, các vị lớn tuổi thỉnh lên chứng minh, trẻ tuổi phải cho vào tham gia đúng theo Nội quy tăng Sự, theo công văn 292 của TW Giáo Hội hướng dẫn.
+ Việc tranh chấp đất đai tại cơ sở tự viện, gia tộc, cơ sở mới thành lập phải đúng theo Hiến chương Giáo hội và Pháp luật.
Hội nghị giao ban đã tạo điều kiện lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Ban trị sự Giáo Hội 05 Tỉnh, Ban ngành chánh quyền Tỉnh giải quyết một số vấn đề tại địa phương, Trung ương Giáo hội sẽ đúc kết lại những ý kiến tại địa phương sẽ gửi thông tư hướng dẫn cho từng địa phương giải quyết.


 

 


Huệ Nghiêm