.
.

Hà Nội: Lễ khai pháp tại trường hạ Quán Sứ


Sáng nay , 23-5 Mậu Tuất (06-6- 2018), tại Hạ trường Quán Sứ – Trụ sở TƯ GHPGVN đã trang nghiêm diễn ra lễ khai pháp PL.2562.


 

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN, HT.Thích Thanh Hưng, UV HĐTS GHPGVN – Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; TT Thích Thanh Tuấn UVTT HĐTS – Phó văn phòng I TƯ GHPGVNTT.Thích Thanh Huân, UV HĐTS, Phó văn phòng I TƯ GHPGVN cùng chư tôn đức trong hạ trường và Phật tử thập phương tham dự.

 

Tại buổi lễ, đại diện chư Tăng đã dâng lời tác bạch cầu pháp mùa An cư kiết hạ PL.2562.

 

T.Thích Thanh Nhiễu  đã có lời sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia về ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ.

Theo Hòa thượng, Đức Phật đã chế định truyền thống hằng năm trong ba tháng hạ, Tăng Ni phải an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tụê, giữ gìn phép tắc thiền gia trang nghiêm Giáo hội, cũng là cơ hội để Phật tử tại gia có cơ hội tu hạnh cúng dường, học hỏi trong suốt mùa an cư.

“An cư là thời gian quý báu để người tu hành có điều kiện nhìn lại chính mình, soi thấu phiền não, đoạn trừ, trị liệu tật bệnh để thân và tâm được thanh tịnh. Ngoài ra việc tránh đi lại sát sinh  côn trùng cũng là một duyên cớ để trưởng dưỡng lòng từ bi – là tinh thần của việc cấm túc an cư”, Hòa thượng nhắc nhở.

 

Sau buổi lễ, Hòa thượng Thích Gia Quang, phó Chủ tich HĐTS TƯ GHPGVN có thời pháp đầu tiên giảng giải về bộ kinh Hiền Ngu.

Một số hình ảnh của buổi lễ:Cung rước Chư Tôn đức quang lâm Hội trường

Niệm Phật cầu gia bị

   Đại đức Thích Minh Nhật thông qua chương trình buổi lễ

 Chư tăng ni trường hạ cầu Pháp

HT.Thích Thanh Nhiễu  đã có lời sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia

Đại diện hàng Phật tử tại gia dâng lời tác bạch
 
HT. Thích Gia Quang giảng giải thời Pháp đầu tiên Kinh Hiền Ngu của khóa hạ an cư

Phúc Thịnh