.
.

Hà Nam: Hội nghị triển khai đại hội Phật giáo các cấp- Kế hoạch kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội- Tọa đàm về quản lý Tôn giáo 2016


Sáng nay, ngày 4 tháng 9 năm Bính thân (04/10/2016) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam Triển khai hướng dẫn tổ chức đại hội Phật giáo các cấp- Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội- Tọa đàm về quản lý Tôn giáo 2016.

Chứng minh tham dự có TT Thích Thanh Quyết, Phó CT HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT Thích Thiện Hưởng, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT Thích Thanh Hùng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; Đ Đ Thích Quảng Bảo, Phó BTS Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam ; Đ Đ Thích Bản Lượng, Chánh VP  BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam. Ni trưởng Thích Đàm Thủy, phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, Trưởng BTS GHPG huyện Bình Lục; Ni trưởng Thích Đàm Bản, trưởng Phan ban ni giới tỉnh Hà Nam; cùng chư Tôn đức tăng ni TT BTS, UV BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam đồng tham dự.

Chính quyền tham dự Hội Nghị có ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng ban tôn giáo, Sở Nội vụ; Ông Đào Ngọc Vinh – Phó trưởng ban tôn Giáo – UBMTTQ tỉnh Hà Nam; Bà Hà Thị Thu Hằng – chuyên viên Ban tôn giáo – Ban Dân vận tỉnh ủy Hà Nam; Ông Phạm Văn Long – Phó Trưởng Phòng PA88 –  Công An tỉnh Hà Nam.

Trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Tọa đàm năm 2013, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nội vụ và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trong những năm qua Sở Nội vụ và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã duy trì tổ chức Tọa đàm thường xuyên mỗi năm một lần.

Tại các Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, tập trung thảo luận thực trạng tình hình liên quan đến Phật giáo, những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế, đề xuất các kiến nghị, thống nhất đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo cho hoạt động tôn giáo được ổn định, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội.

Thông qua Hội nghị nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác Phật sự và tâm tư, nguyện vọng của các tăng, ni Phật giáo trên địa bàn tỉnh được bầy tỏ, giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước cũng như với Giáo hội nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề nghị, nguyện vọng của tổ chức, chức sắc, tín đồ phật tử.

img_0044-copy

Đại đức Thích Quảng Bảo nêu Phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

  • Tập trung phối hợp giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và BTS Phật giáo các huyện, thành phố và các cấp, các ngành làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các huyện, thành phố và tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh.
  • Tiếp tục duy trì có hiệu quả Hội nghị Tọa đàm thường niên giữa Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Sở Nội vụ.
  • Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền với Ban Trị sự Phật giáo các cấp trong quá trình điều hành các hoạt động Phật giáo và công tác Phật sự.
  • Phối hợp với các UBND các huyện, thành phố và Ban Trị sự Phật giáo tiếp tục giải quyết những vụ việc tôn giáo còn tồn đọng (tập trung một số vụ việc phức tạp) để ổn định tình hình.
  • Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Ban Trị sự Phật giáo các cấp và các chùa kiểm tra, rà soát, nắm tình hình hoạt động của các đạo lạ trên địa bàn toàn Tỉnh để báo cáo, xử lý, giải quyết kịp thời, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động để số người tin theo đạo lạ còn lại từ bỏ đạo la.

img_0048-copy

ông Nguyễn Văn Thái, trưởng Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ Tỉnh phát biểu 

img_0049-copy

TT Thích Thiện Hưởng phát biểu ý kiến xây dựng tại hội nghị

img_0050-copy

Đại đức Thích Thanh Vũ- Đại diện PG huyện Duy Tiên phát biểu

img_0053-copy

Đại đức Thích Thanh Viên- Đại diện PG huyện Thanh Liêm phát biểu

img_0056-copy

Thượng tọa Thích Thanh Quyết – trưởng ban Trị sự đúc kết lại tại buổi hội nghị

  • BTSGHPGVN tỉnh Hà Nam thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức đại hội Phật giáo các huyện, thành phố và xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội.
  • Thời gian tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố từ 05/12 – 20/12/2016. Các BTSPG các huyện, thành phố đăng ký cụ thể thời gian, địa điểm với Ban Chỉ đạo.
  • Để đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố đạt kết quả tốt, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam đề nghị.
  • BTSPG các huyện, thành phố tổ chức họp mở rộng thảo luận các nội dung quy định và Kế hoạch tổ chức đại hội để chuẩn bị kế hoạch tổ chức tại địa phương mình
  • Thành lập Ban tổ chức đại Hội gồm: tiểu Ban nhân sự, văn kiện, hậu cần và 1 số tiểu ban liên quan để phục vụ đại Hội.

Một số lưu ý: Việc tổ chức Đại Hội Phật giáo Cấp huyện đề nghị các huyện thành phố tổ chức Đại hội theo đúng Thông tư số 292/TT.HĐTS ngày 01/08/2015 của Hội Đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

Nghi thức Đại Hội phải đảm bảo trang nghiêm.

Tham luận tại Đại hội với nội dung ngắn gọn và không quá 03 tham luận tại mỗi đại hội. ( Tham luận của Chư tôn đức; Quý phật tử; Quý cơ quan chính quyền).

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố là trưởng ban tổ chức Đại hội, là Trưởng tiểu ban nhân sự, ác tiểu ban khác Trưởng ban giao cho quý tăng ni trong địa bàn đảm nhiệm tùy năng lực.

Đối với ngôi vị Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo thành phố Phủ Lý; Huyện Thanh Liêm; Hội Bình Lục. Sau khi bàn bạc, thống nhất ý kiến, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tại ba huyện trên vẫn có đu sức khỏe, trí tuệ , Uy tín và Phẩm vì vậy Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam định hướng và Cung thỉnh mời 03 vị Ni ở ba huyện, thành phố: Phủ Lý, Thanh Liêm, Bình Lục lập danh sách đưa ba vị ni vào danh sách nhân sự bầu trong dịp Đại Hội. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam sẽ báo cáo Trung Ương GHPGVN về việc này để Trung ương hội tri tường.

Về vấn đề  Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPG Việt Nam.

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam giao Thường trực Ban trị sự, Văn phòng Ban trị sự chuẩn bị Nội Dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự… bó cáo trước hội nghị thường trực Ban trị sự Phật giáo cấp Tỉnh.

img_0034-copy img_0035-copy img_0036-copy img_0038-copy img_0039-copy img_0040-copy img_0041-copy img_0042-copy img_0044-copy img_0045-copy img_0046-copy img_0047-copy img_0049-copy img_0050-copy img_0053-copy

Thập Bát Công