.
.

Giáo đoàn III bồi dưỡng đạo hạnh cho 100 hành giả


Khóa bồi dưỡng đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ lần thứ 13 được tổ chức diễn ra 10 ngày, từ ngày 17 tới 27-9, tại tịnh xá Ngọc Lai (huyện Ia Grai, Gia Lai).

a khoa tu 1.jpg
Khóa tu diễn ra tại
tịnh xá Ngọc Lai

Khóa tu lần này có 88 hành giả, trong đó Sa-di và tập sự nam là 40 vị; Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và tập sự nữ là 48 vị. Ngoài ra, còn có 4 vị quản chúng Tăng và 5 vị quản chúng Ni và 3 Sư cô ngoại hộ. Tổng cộng 100 vị.

Tại lễ khai mạc khóa tu hôm 17-9, thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn, HT.Giác Thành, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn, Trưởng ban Tổ chức khóa tu đã có lời giáo huấn đến hành giả khóa tu.

Hòa thượng sách tấn hành giả cố gắng tinh tấn tu tập, khép mình trong giới luật, nội quy khóa tu, tỉnh giác, chánh niệm trong mọi lúc để làm hành trang trên bước đường tu học và hoằng truyền giáo pháp hóa độ nhân sanh, đền ơn chư Phật.

a khoa tu 4.jpg
Chư tôn đức Giáo đoàn III hướng dẫn hành giả tu học

a khoa tu 2.jpg
Giờ thọ thực chánh niệm

a khoa tu 3.jpg
Và trì bình khất thực theo truyền thống của Phật – Tổ

Thành Toàn