.
.

Đồng Tháp: Các phái đoàn viếng tang HT. Thích Chơn Thành


Hôm nay, ngày 13-11-2017 phái đoàn Ban chứng minh BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, HT. Thích Thiện An Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do TT. Thích Chơn Minh, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn đã đến chùa Hoà Long, TP. Cao Lãnh, dâng hương tưởng niệm và viếng tang Giác linh Hoà thượng Thích Chơn Thành, Uỷ viên Ban Từ Thiện TW.GHPGVN, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Cao Lãnh Tân Viên tịch.

 Đi cùng đoàn còn có Đại Đức Thích Chơn Trí, Trưởng Ban KTTC.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp – Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành Phố Sa Đéc; Ni Sư Thích Nữ Như Trung, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Ban từ thiện, các Ban trị sự GHPGVN huyện/thị/thành phố; Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì.

Và phái đoàn của Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp do Ông Lê Hoàng Tam Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ, Ông Đoàn Tấn Bửu Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn, các cơ quan ban ngành Thành phố Cao Lãnh cũng tháp tùng đoàn đến dâng hương tưởng niệm và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Cố Hoà thượng Tân Viên tịch cao đăng Thượng phẩm.

Sau khi dâng hương tham lễ Giác linh Cố Hoà thượng xong, chư tôn Giáo phẩm trong đoàn đã hữu nhiễu kim quan Cố Giác linh Hoà thượng và sau đó đến bàn ký sổ tang ghi để vào những dòng lưu niệm.

Huệ Nghiêm