.
.

Đồng Nai: Hàng vạn người dự lễ dâng đèn tại TV Phước Sơn


Buổi lễ với sự tham dự của hơn 1 vạn Phật tử các nơi đã vân tập về thiền viện Phước Sơn. Theo chương trình của Ban tổ chức, buổi lễ được khai mở lúc 18 giờ và kết thúc vào 21 giờ cùng ngày.
Tại buổi lễ đại chúng được nghe thời pháp về ý nghĩa và lợi ích của Lễ cúng đèn do Thượng tọa Thích Bửu Chánh, trụ trì giảng cũng như phần chư Tăng đọc kinh cầu an đầu năm, sau đó chuyển sang nghi lễ cúng đèn. Dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, mỗi người cầm một ngọn đèn được châm sáng từ ngọn đèn dưới chân Đức Phật, chí thành làm lễ và tiến hành Lễ rước đèn. Dẫn đầu đoàn rước đèn là Thượng tọa trụ trì, kế đến chư Tăng và sau cùng là đại chúng, đoàn bắt đầu thiền hành từ chánh điện, vòng qua lễ đài lộ thiên và một số nơi rồi quay về chánh điện.
Lễ hội cúng đèn để nhắc lại về câu chuyện cúng dường đèn cao quý của bà hành khất trong thời Phật tại thế. Với vỏn vẹn chỉ có 2 đồng tiền xin được trong ngày thay vì độ nhựt nhưng bà đã hoan hỷ để dành lại mua dầu cúng đèn dâng Đức Phật, và vào buổi sáng hôm sau khi các ngọn đèn do vua A Xà Thế cúng dường đã được ngài Mục Kiền Liên tắt đi, riêng cây đèn của bà cụ hành khất mặc dù Tôn giả đã vận thần thông vẫn không quạt tắt được cây đèn này. Và Đức Phật đã dạy Tôn giả: “Hãy dừng lại, ngọn đèn ấy là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông mà giập tắt được”…
Lễ hội cúng đèn được tổ chức ở thiền viện Phước Sơn sẽ tổ chức vào ngày 16-4 ÂL sắp đến để cùng nhau vun bồi công đức, trưởng dưỡng từ bi và trí tuệ… 
Xin giới thiệu hình ảnh của Lễ:

Vũ Giang