.
.

Đà Nẵng: Đại lễ Trai đàn – Bạt độ – Chẩn tế tại chùa Phổ Hiền


Quang lâm chứng minh lễ khai kinh có HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban GDTN GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Huệ Thường – Phó BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Trí Viên – UVTT BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Sơn Trà.

HT. Thích Thanh Đàm – Trú trì tổ đình Thuyền Tôn (Thừa Thiên Huế) – Đương vị sám chủ đàn tràng cùng Chư Tôn đức Tăng ban kinh sư đã tiến hành nghi lễ khai kinh – thỉnh tiêu diện đại sĩ – đề phan vị – thỉnh chư hương linh.

Lễ thuyết pháp độ linh được tiến hành vào chiều ngày 22/03/2016 (14/02/Bính Thân) do HT. Thích Trí Viên đương vi pháp sư. Sau đó là lễ hành đàn bạt độ do ĐĐ. Thích Thông Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng đương vi sám chủ.

Ngày 23/03/2016 (15/02/Bính Thân) sẽ diễn ra lễ cúng dường trai Tăng và đăng đàn chẩn tế do HT. Thích Thanh Đàm đương vị sám chủ.

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG Đà Nẵng