.
.

Đà Nẵng : Cty Hữu Thành phát 400 xuất cơm cho bệnh nhân nghèo‏


sáng  ngày 03/12/2015 các thành viên thiện nguyện của Cty TNHH Hữu Thành ( VT New Phương Đông Đà Nẵng ) đã phát 400 xuất cơm cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh Viện Điện Bàn Quảng Nam .
 Đây không chỉ là một hoạt động thiết thực mà còn cho thấy tinh thần tương thân tương ái của tập thể công ty Hữu Thành dành cho các bệnh nhân.
Với lòng nhiệt huyết các thành viên Chỉ mong muốn với sự hỗ trợ này bệnh nhân sẽ có một buổi ăn no mang đậm tình yêu thương của xã hội.


 


Tin – Vũ Dũng