.
.

Chùm ảnh: Truyền giới Sadi và Tu nữ PG Nam Tông


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: Tấn Phát