.
.

Chùm ảnh: Lễ Thành phục (thọ tang) cố HT. Thích Thiện Nguyện


Sáng sớm hôm nay, 21/09/2016 (21/08/Bính Thân), tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt đã trang nghiêm diễn ra lễ nhập kim quan và lễ Thành phục (Thọ tang) cố HT. Thích Thiện Nguyện.

Nguyên Hà