.
.

Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan cố HT. Thích Thiện Nguyện


Sáng sớm hôm nay, 21/09/2016 (21/08/Bính Thân), tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt đã trang nghiêm diễn ra lễ nhập kim quan cố HT. Thích Thiện Nguyện.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có HT. Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM GHPGVN, CM BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – UVTT HĐTS, Phó trưởng ban kiểm soát TƯ GHPGVN; HT. Thích Quang Nhuận – UV HĐTS, Phó trưởng ban TT Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN; HT. Thích Chí Mãn – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng; HT. Thích Từ Tánh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN Tp Đà Nẵng; Chư Tôn đức BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng.

Tham dự buổi lễ còn có  BTS GHPGVN các tỉnh thành; BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn Tp Đà Nẵng; Chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Tp Đà Nẵng và các tỉnh bạn, Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng; Gia đình Phật tử, đạo hữu Phật tử đã vân tập về đây để tham dự lễ cung thỉnh nhục thân Cố Hòa thượng nhập kim quan.

Chuông trống Bát Nhã vang rền góc trời bán đảo Sơn Trà, trời chuyển mưa như tiếc thương một bậc Tôn sư khả kính đã xả bỏ báo thân giã từ cõi tạm, những giọt nước mắt của môn đồ pháp quyến và đạo hữu Phật tử dù đã cố nén nhưng vẫn tuôn trào.

Linh Ứng bồ đề nay ngã bóng

Môn đồ đệ tử mãi nhớ mong

NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ TỰ LÂM TẾ CHÚC THÁNH PHÁP PHÁI TỨ THẬP TAM THẾ LINH ỨNG BÀ NÀ BÃI BỤT NHỊ TỰ KHAI SƠN NGŨ HÀNH SƠN LINH ỨNG TRÚ TRÌ HÚY THƯỢNG ĐỒNG HẠ NGUYỆN TỰ THIỆN NGUYỆN HIỆU BẢO TỊNH HỒ CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH TÂN VIÊN TỊCH

Nguyên Hà – Nhuận Linh