.
.

Chùa Minh Châu tổ chức lễ hiệp kỵ


Đúng 8h30 phút sáng ngày 3/3 âm lịch, Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni vân tập về tham dự Lễ Hiệp Kỵ để tưởng nhớ công đức của chư Thánh tử đạo, chư vị ân sư, chư tiền bối hữu công, sáng lập viên, bảo trợ,  quá vãng tại chùa Minh Châu, tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Về chứng minh và tham dự lễ Hiệp kỵ năm nay, Ban tổ chức thành tâm bái thỉnh HT.Thích Ngộ TánhUVHĐTSTƯ, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa.
ĐĐ.Thích Nhuận Trực (chùa Phước Lễ, Ninh Thân) đương vi chủ sám; Công văn: ĐĐ. Thích Nhuận Kiên; ban Kinh sư: ĐĐ.Thích Nhuận Duy, ĐĐ.Thích Nhuận Phương, ĐĐ.Thích Đức Quang.   
Lễ hiệp kỵ là một truyền thống cao quý trong văn hóa dân tộc Việt Nam, hiệp kỵ (giỗ chung) là dịp để cho bà con dòng họ anh em trong cùng một dòng máu tề tựu, gặp mặt để nhân dịp tưởng nhớ tiền nhân mà hâm nóng lại tình cảm họ hàng.
Gia đình ông Dương Văn Đấu, cư ngụ tại tổ dân phố Mỹ Chánh, phường Ninh Giang đã tùng duyên ký gửi hương linh của cửu huyền thất tổ về chùa Minh Châu và phát tâm cúng dường trai tăng cầu nguyện người âm được siêu thoát, người dương được an lành.
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Ngộ Tánh tán thán Ni sư viện chủ chùa Minh Châu cùng với Ni chúng bổn tự đã tạo thuận duyên cho Phật tử về chùa tu tập, động viên sách tấn gia đình thí chủ phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.
Lễ hiệp kỵ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, thể hiện tính chất thiêng liêng và tinh thần tri ân, báo ân của bổn tự Minh Châu đối với thâm ân của Chư Thánh tử đạo, Chư vị Ân sư, chư tiền bối hữu công, sáng lập viên, bảo trợ quá cố đã dày công vun đắp cho mái già lam Minh Châu.
Lễ Hiệp Kỵ thường niên chẩn tế chư âm linh cô hồn đã khép lại trong niềm hỷ lạc và thắm tình đạo vị. 
Uống nước nhớ nguồn, đạo lý ngàn đời đất nước Việt
Đền ơn đáp nghĩa nét son văn hoá người dân Nam
Về lại chùa xưa viếng người quá cố
Đốt nén tâm hương cầu nguyện cửu huyền.


 

 


Quảng Ấn