.
.

Chùa Hòa Phúc kính mừng ngày khánh đản đức Quan Thế Âm


Để tưởng nhớ về những hạnh nguyện lớn lao của Bồ tát Quán Thế Âm cũng như kính mừng ngày khánh đản của Ngài. Sáng ngày 19 tháng 2 năm Bính Thân (27/3/2016) Chùa Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) đã long trọng tổ chức khóa lễ “Lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm” cho gần 600 Phật tử gần xa về tham dự.

 
Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm là một quyển kinh nói về năm trăm đức hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Nội dung kinh nhằm tán thán công hạnh lợi tha rộng sâu, bi nguyện độ sanh cùng khắp của Đức Quán Thế Âm Bồ-Tát đã được đề cập trong khắp các kinh điển nói về Ngài; ngoài ra kinh cũng nói lên uy đức của Ngài có thể sai khiển các vị Bồ-tát, thiện thần, bát bộ chúng trời người v.v…đến ủng hộ người trì chú; diệt trừ tất cả ác nghiệp trọng tội, tăng trưởng các công đức thanh tịnh…
Dưới sự xướng lễ trầm bổng của Đại đức. Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc, quý Phật tử về tham dự đã trì niệm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để bày tỏ lòng tôn kính và tán thán những hạnh nguyện lớn lao của mẹ từ bi, người mẹ của muôn vàn chúng sanh.
Để hàng Phật tử có thể hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm qua đó học và hành trì các hạnh nguyện của Ngài ngay tại cõi Ta bà này Đại đức Thích Tâm Hòa đã có đôi lời pháp nhũ sách tấn hàng Phật tử.

 
Mở đầu, Đại đức đã tán thán những hạnh nguyện cùng khắp, rộng sâu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát đã từ hữu tình đi lên rồi lại trở về độ hữu tình. Với lòng từ bi, thương sót chúng sinh đang đắm chìm trong bể khổ luân hồi, Ngài luôn phát nguyện độ hết chúng sinh thoát khỏi khổ đau ta mới thành Phật, còn một chúng sinh nào khổ ta sẽ không thành Phật. “Thiên Thủ Thiên Nhãn” mẹ hiền Quán Thế Âm có vô lượng mắt, vô lượng tay để quán sát và cứu độ chúng sinh, nơi nào có khổ đau nơi đó có Ngài.

 
Với lòng đại từ đại bi, Ngài đã thị hiện nhiều phương chước, dạo đi trong khắp các cõi nước để nâng đỡ, che chở và cứu độ chúng sinh. Ngài gần gũi, thân thuộc với tất cả chúng sinh, ngài hiện hữu như một người mẹ luôn biết bao dung, dang rộng vòng tay ấp ủ cho đàn con thơ dại. Thấy Bồ tát Quán Thế Âm ta sẽ thấy được hình ảnh của người mẹ tần tảo sớm hôm của mình trong đó, lễ Bồ tát Quán Thế Âm chính là ta đang lễ cha, lễ mẹ và lễ tất cả chúng sinh. Vì vậy, là một người Phật tử chúng ta cần học hạnh lắng nghe, hạnh yêu thương của ngài, dùng đôi mắt hoan hỷ, từ ái dành tặng cho mọi người. Phải biết nhìn vào những điều tốt của nhau từ đó soi sáng cho nhau tu tập để xua tan đi hận thù và mở rộng tình yêu thương.

 
Dưới ánh hào quang của mẹ hiền Quán Thế Âm, buổi lễ đã thập toàn viên mãn. Đại chúng đã thọ nhận những giọt cam lồ vô lượng, vô biên của Ngài và cùng phát nguyện cho Phật pháp trường tồn, quốc gia hưng thịnh, nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho Đức pháp chủ đệ tam Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đại thọ bách niên tròn 100 tuổiNguyện cầu chư Phật gia hộ cho Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, luôn là thạch trụ tùng lâm, đống lương Phật pháp, để hàng thất chúng con được ân chiêm công đức, nhân loại được sống trong hòa bình, an vui.
 
Lan Anh