.
.

Cáo phó: Trưởng lão HT. Thích Minh Tuấn viên tịch


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
    HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
              —————-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ——————————-
 
             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016
 

 
CÁO PHÓ
 • Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng
 • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Liên Chiểu
 • Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Hòa Thượng THÍCH MINH TUẤN

 • Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Đà Nẵng
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận Liên Chiểu
 • Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng
 • Nguyên Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng
 • Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng
 • Viện chủ Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng

 Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 21 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 12 tháng 12 năm Ất Mùi) tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng

* Trụ thế : 82 năm                          * Hạ lạp : 61 năm

– Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 13 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 13 tháng 12 năm Ất Mùi).

– Kim quan Hòa Thượng được tôn trí tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng.

– Lễ viếng bắt đầu từ lúc 17 giờ 00 ngày 22 tháng 01 năm 2016  (nhằm ngày 13 tháng 12 năm Ất Mùi).

– Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2016 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm Ất Mùi), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Thiền Viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng./.
    Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LỄ TANG  

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN