.
.

Cáo phó: Ni trưởng Thích nữ Diệu Thanh tân viên tịch


 Ban trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:


a NT TN.Dieu Thanh

Ni trưởng Thích nữ Diệu Thanh, trụ trì chùa An Lạc.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 9h45 sáng ngày 23/10/2017 (4/9 Đinh Dậu) tại chùa An Lạc, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trụ thế 82 năm, hạ lạp 49 năm.

Lễ nhập kim quan: 8h sáng ngày 24/10/2017 (5/9 Đinh Dậu).

Kim quan của cố Ni trưởng an trí tại chùa An Lạc.

Lễ viếng bắt đầu từ 14h gày 24/10/2017 (5/9 Đinh Dậu).

Lễ truy niệm: 7h ngày 26/10/2017 (7/9 Đinh Dậu) và phụng tống kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng TP.Nha Trang.

Ninh An ngày 24/10/2017

BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa TM.Ban tổ chức tang lễ

             Trưởng ban

          HT.Thích Ngộ Tánh