.
.

Khánh Hòa: Lễ Húy kỵ Tổ Khai sơn chùa Sắc tứ Minh Thiện


Sáng ngày 03-10-2016 (03-9-Binh Thân), tại chùa Sắc tứ Minh Thiện, TT Thích Thiện Thông, trú trì đã thành kính trang nghiêm tổ chức Lễ Húy kỵ Tổ Khai sơn ngôi chùa cổ gần 350 năm tại thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Chứng minh và tham dự có Đại lão HT.Thích Trí Tâm- thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, HT.Thích Như Minh- trú trì chùa Sắc tứ Liên Hoa Nha Trang;  chư Tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện Diên Khánh, chư tôn đức Tăng Ni Tông phong Tổ đình Nghĩa Phươngcùng đông đảo Phật tử tham dự.

Lễ Húy kỵ Tổ Khai sơn chùa Sắc tứ Minh Thiện thực hiện theo nghi lễ truyền thống, Chư tôn Hòa thượng Chứng minh: niêm hương, bạch Phật. HT.Thích Như Lưu: chủ sám cúng ngọ. tiến Giác linh Tổ sư, Ban kinh sư chư Tôn đức huyện Diên Khánh.

Tại buổi lễ TT.Thích Thiện Thông đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển chùa Sắc tứ Minh Thiện. Theo đó, ngày xưa, chùa Minh Thiện trên núi Bút Sơn, làng Thanh Truyền, phủ Diên Ninh, dinh Thái Khang, do Hiệp Đức hầu Nguyễn Phước Chiểu kiến lập vào khoảng năm 1673 (Quý Sửu), vào đời vua Lê Huyền Tông, năm thứ 10, chỉ sau 20 năm chúa Nguyễn Phúc Tần mở đất Khánh Hòa (1653), chùa đã có mặt. Đây là ngôi chùa cổ nhất tỉnh Khánh Hòa.

Trong sách Bình Khang thắng tích do quan Cai bạ Nguyễn Đình Xuân viết năm Tân Dậu 1740 cho biết, tên chùa Minh Thiện là do Tổ Giác Sanh Thiền Hòa lấy ý từ sách Đại học của Khổng Tử: “Đại học chi đạo tại MINH minh đức, tại tân dân, tại chỉ ư chí THIỆN”, nghĩa là người học đạo của Thánh hiền phải sửa mình cho được sáng suốt, đức sáng giáo dục mọi người tiến tới tốt đẹp đến chỗ rốt ráo là rất hiền lành.Chùa Sắc Tứ Minh Thiện được phong sắc tứ vào đời vua Lê Cảnh Hưng nguyên niên (1740), sau 70 năm khai sơn kiến tạo. Chùa được phát triển và truyền thừa đến nay đã qua 13 đời trú trì.

Thượng tọa Thích Thiện Thông, Pháp danh Như Hải, tự Thiện Thông, hiệu Kế Chánh trú trì đời thứ 13, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông, trú trì từ năm 1975 đến nay.

Chùa Sắc tứ Minh Thiện ngày nay không những là nơi tăng chúng, đạo tràng Niệm Phật Một ngày An lạc Phật tử tu học mà còn là địa chỉ văn hóa tâm linh của người dân Diên Khánh, Khánh Hòa xứng tầm là ngôi chùa cổ gần 350 năm tại xứ Trầm Hương.Thật đúng là:Minh bảo ngự đường trung, đăng chúc huy hoàng hưng chánh giáo- Thiện nhân triêu điện thượng lễ cầu thành kính hiển chân tâm.

Lễ Húy kỵ Tổ Khai sơn khép lại với lễ Trai tăng cúng dường cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu, dương thái.

chinhdien congmtdaotrangniemphat

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

thapto

Trí Bửu