.
.

Ban Thông Tin Truyền thông triển khai công tác Phật sự


Trong phiên họp này, các thành viên nghe báo cáo của Ban Thư Ký về các hoạt động Phật sự trong 3 tháng đầu năm, dựa trên cở sở đó tiếp tục triển khai một số chương trình hành động phù hợp với yêu cầu chung của Phật giáo thành phố, thực hiện đúng với hiến chương và sự chỉ đạo của Ban Thường Trực Phật giáo TP.HCM.
Trong thời gian qua, Ban Thông tin Truyền thông đã liên tục cập nhật các văn thư, văn kiện, tin tức Phật sự của BTS, các ban ngành; BTS Quận/Huyện Phật Giáo TP.HCM đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin của giới Phật giáo, đặc biệt là truyền tải các công  văn  hành chánh của Giáo hội  đến các BTS Phật Giáo cơ sở một cách nhanh chóng.
 
HT.Thích Thiện Bảo – Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông PG TP.HCM chủ trì phiên họp

Tuy nhiên, hoạt động của Ban TTTT vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa khai thác một cách toàn diện, chuyên sâu các Phật sự của các ban ngành đoàn thể Phật giáo.
Dịp này, Thường trực Ban Thông Tin truyền thông đã trực tiếp phân công cho các Ủy viên các BTS Quận/Huyện TP.HCM phụ trách cập nhật các thông tin Đai Hội Đại Biểu Phật Giáo Quận/Huyện TP.HCM (nhiệm kỳ 2016 -2021), Đại Lễ Phật Đản và An cư kiết hạ PL.2560.

ĐĐ.Thích Minh Thuận  – Phó ban kiêm Chánh Thư Ký báo cáo
Toàn cảnh phiên họp

Kết thúc phiên họp, Hòa Thượng trưởng TTTT mong muốn Ban Truyền thông tiếp tục phát huy khả năng và vai trò của mình, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra.

Hoằng Tâm