.
.

Pháp Phật không Nam Bắc


HỎI: Tôi là người Hà Nội, do nhân duyên nên xuất gia tu học ở Cần Thơ. Tôi có nguyện vọng sau này nếu đủ duyên thì sẽ về quê hương phía Bắc hoằng pháp, tiếp Tăng độ chúng. Nay tôi sắp được thọ Đại giới Tỳ-kheo. Tôi có nghe thông tin (một thầy nói) là: Nếu người ngoài Bắc mà thọ giới trong Nam, sau này có lãnh chùa ngoài Bắc thì phải thọ giới lại, vì thọ giới trong Nam sẽ không hợp lệ. Tôi xin hỏi quý Báo rằng thông tin đó có đúng không? Giáo hội có văn bản nào quy định như vậy không?

(THIỆN TÁNH, [email protected])

tin-tam-cung-duong-tang-bao.jpg
Phật pháp không phân biệt Nam Bắc, quốc gia hay vùng lãnh thổ… 
Trong ảnh: Các chú Sa-di theo Phật giáo Nam truyền trì bình khất thực – Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Thiện Tánh thân mến!

Hiện nay, tất cả Tăng Ni, Phật tử tại các tự viện trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trên toàn quốc đều tu tập và sinh hoạt theo Hiến chương GHPGVN, và dĩ nhiên là theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, (Chương 7: Giới đàn – giới tử – an cư sinh hoạt định kỳ) – “Điều 32: Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh trước khi tổ chức Đàn giới, phải lập thủ tục đăng ký với Trung ương Giáo hội và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương. Thủ tục đăng ký: Văn bản đăng ký tổ chức Đàn giới, danh sách Ban Tổ chức, danh sách Giới sư Tăng, Giới sư Ni và danh sách giới tử.

Việc tổ chức Giới đàn phải thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương Giáo hội thông qua kế hoạch tổ chức của Ban Tăng sự GHPGVN cấp tỉnh và Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 33: Sau khi thọ giới hợp lệ, các giới tử sẽ được Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Chứng điệp thọ giới” – nếu bạn ‘thọ giới hợp lệ’, có chứng điệp thọ giới hẳn hoi do Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN cấp thì tất nhiên bạn có đầy đủ tư cách pháp nhân Tỳ-kheo không chỉ trong nước Việt Nam mà cả thế giới.

Do đó, thông tin “Nếu người ngoài Bắc mà thọ giới trong Nam, sau này có lãnh chùa ngoài Bắc thì phải thọ giới lại, vì thọ giới trong Nam sẽ không hợp lệ” là hoàn toàn không đúng. GHPGVN hiện không có văn bản nào quy định điều này. Vì thế, bạn hãy yên tâm để chuẩn bị các bước cần thiết cho việc thọ Đại giới.

Bạn cũng nên biết thêm, sau này, nếu bạn muốn về quê (miền Bắc) để hành đạo thì chắc chắn phải được GHPGVN các tỉnh thành và các cấp chính quyền địa phương sở tại chấp thuận.

TỔ TƯ VẤN
([email protected])