.
.

Trung Quốc: Trưng Bày Mô Hình “Đàn Cầu Mưa Thuận Gió Hòa”


Một mô hình của “Đàn cầu mưa thuận gió hòa” của “Chùa Thiên Đường” được làm bằng gỗ tếch mạ vàng lá đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh từ ngày 17/10/2017.


Oct-17-B20-H01

Mô hình này cao 3.8m, đường kính 9m và nặng 5 tấn.

Oct-17-B20-H02

Dân Nguyễn (Dịch từ People’s Daily Online)