.
.

TT. Huế: Hội thi Phật pháp cho các bậc học năm 2016 tại H. A Lưới


Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2016, được sự chỉ đạo của Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN huyện A Lưới. Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức Hội thi Phật pháp cho các bậc học Kiên, Trì, Định năm 2016 tại Hội trường Niệm Phật đường Sơn Thủy, huyện A Lưới.

Hội thi diễn ra hôm nay, nhằm ôn lại kiến thức đã học đồng thời nâng cao kiến thức Phật pháp căn bản dành cho các Huynh trưởng, Đoàn sinh trở thành một Phật tử chân chính trong việc lãnh đạo cơ sở và góp phần xây dựng tổ chức GĐPT cũng như ngôi nhà Giáo hội ngày một xương minh.

Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Quang Nhuận, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung Ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng Quý Đạo hữu Phật tử cùng quý Học viên.

Đại đức Thích Thiền Nguyện, Phó Thư ký, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN huyện A Lưới phát biểu khai mạc: Giáo pháp của Đức Phật thật thậm thâm vi diệu, khó có thể thâm nhập những lời dạy cao quý của Ngài. Vì vậy, những bậc xuất gia sống theo hạnh nguyện của Ngài để giáo hóa chúng sanh, khai mở tuệ giác. Để tuệ giác ngày càng trong sáng, thì chúng ta cần nghiên cứu học tập giáo pháp của đức Thế Tôn. Bằng tinh thần học hỏi đó nhằm đem lại cuộc sống an lạc hơn, nêu cao tinh thần và trách nhiệm của người Phật tử, thể hiện tinh thần lục hòa, xây dựng đơn vị và thể hiện hạnh nguyện hộ trì Tam Bảo. Cùng nhau xây dựng ngôi nhà Giáo hội, phát huy truyền thống hộ quốc an dân.

Hội thi Phật pháp hôm nay được tổ chức là sự mở đầu cũng là tiếp nối cho những chương trình diễn ra sau này. Các bậc học Gia đình Phật tử chúng con đang sinh hoạt trên địa bàn huyện gồm 2 đơn vị 40 Huynh trưởng và 230 đoàn sinh, sinh hoạt đều đặn vào chiều Chủ Nhật; được sự quan tâm hướng dẫn của chư Tôn đức và các Huynh trưởng đơn vị sở tại. Đây là tâm nguyện thiết tha của chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng như Hòa thượng Trưởng Ban Hoằng pháp tỉnh luôn sách tấn và quan tâm. Hôm nay là niềm vui lớn ấy đã trở về với chúng con trên miền cao A Lưới, niềm vui này cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện tấm lòng người con Phật dâng lên cúng dường Tam Bảo.

Ban đạo từ tại hội thi, Hòa thượng Thích Quang Nhuận đã tán dương tinh thần dấn thân phụng sự của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vì thế hệ trẻ, vì tổ chức GĐPT, quan tâm giúp đỡ mọi mặt rõ nét qua Hội thi Phật pháp dành cho các bậc học Kiên, Trì, Định năm 2016 này đã nói lên được tinh thần trách nhiệm đó, đồng thời Hòa thượng khích lệ các Huynh trưởng, Đoàn sinh, các Học viên, nổ lực tinh tấn trong tu học để phụng sự tổ chức và phụng sự Đạo pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm

Niệm Phật cầu gia hộ

Huynh trưởng cấp Tín: Quảng Chủng – Hoàng Hữu Ngạn, UV BTS, Gia trưởng GĐPT Sơn Nguyên điều hành chương trình.

Đại đức Thích Thiền Nguyện, Phó Thư ký, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN huyện A Lưới phát biểu khai mạc

Văn nghệ chào mừng

Phổ biến nội quy điều lệ Hội thi

Hội thi chính thức diễn ra

Tặng quà đến các em Oanh vũ tham dự cổ vũ

Hòa thượng Trưởng Ban Hoằng pháp trao quà đến các Học viên bậc Kiên

Trao quà đến các Học viên bậc Trì

Và bậc Định

Hòa thượng tặng quà đến 2 đơn vị GĐPT Sơn Thủy và Sơn Nguyên

Hòa thượng Thích Quang Nhuận, UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế ban đạo từ.

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự phát biểu cảm tạ

Hồi hướng công đức

Ban TTTT PG A Lưới